Jaloezieën voor meer comfort

De Busch-Jalousiecontrol® zorgt voor meer wooncomfort. De gordijnen, markiezen of zonwering wordt hiermee bestuurd. Dit kan worden ingesteld op tijd maar ook op temperatuur. Wordt het warm in de kamer? Gaat automatisch de verwarming uit en de zonwering neer.

Automatisch op tijd of temperatuur

De Busch-Jaloesiecontrol® kan de zonwering met de hand en tijdgestuurd worden geopend en gesloten. De tijden kunnen gevarieerd worden ingesteld per dag op het verlichte en eenvoudig programmeerbare display.

De Busch-Jaloesiecontrol beschikt over een vakantiefunctie die de zonwering opent en sluit op basis van toeval. Met behulp van de temperatuursenor kan het opwarmen van een ruimte worden voorkomen. Door de zonwering te sturen zodra de ingestelde temperatuur wordt overschreden.